Concept jaarverslag 2016

Jaaroverzicht 2016.

Algemene ledenvergadering.

Op 14 maart 2016 is een ledenvergadering gehouden. Na de pauze heeft de natuurfilmer Leo van de Veerdonk twee prachtige natuurfilms gepresenteerd waaronder zijn nieuwe natuurfilm over ’t Creijspot.

Op 14 november 2016 is een ledenvergadering gehouden.

 Na de pauze hebben we volgende presentaties laten zien van Bert Vervoort

 • Mooi Brabant;
 • Schijndel, wist u dat?
 • Mijn boerderijke.
 1. Yvonne van Abeelen en Gerard van Kaathoven namens de werkgroep inventarisatie prachtige foto’s laten zien van de collectie van het museum van de Zusters van Liefde;
 2. Hens van Schie namens de audiovisuele werkgroep een collectie foto’s getoond over het leven in het Schijndel van vroeger.
 3. Ruud Hemelaar heeft beelden laten zien van het onderzoek naar de Antoniuskapel aan het Kapeleind in Wijbosch.

Algemeen bestuur.

Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit: Frans Abrahams, Jan Aalders, Adrie van Grinsven, Lex Kamp, Yvonne van Abeelen-Vulders en Gerard van Kaathoven. Winston Bouwman is in 2016 afgetreden als bestuurslid.

In de ledenvergadering van 14 maart 2016 heeft Ton van Drunen na 15 jaar afscheid genomen als bestuurslid/penningmeester. Adrie van Grinsven is hem opgevolgd.

Dit jaar heeft het bestuur op de volgende data vergaderd:

11 januari; 15 februari; 7 maart; 4 april; 9 mei; 13 juni; 18 juli; 15 augustus; 5 september; 3 oktober; 7 november en 12 december.

Aantal leden.

Op 1 januari 2016 was het aantal leden 214.

Dit jaar hebben we de volgende nieuwe leden kunnen inschrijven:

 1. van der Kuijl – van Liempd;
 2. Cornelissen;
 3. Timmermans;
 4. van Grinsven
 5. van de Hofstad
 6. van den Bogaard;
 7. Helsdingen;
 8. van Gestel
 9. Pijnenburg;
 10. van den Acker;
 11. van Pinxteren.
 12. van Nuland

Dit jaar zijn de volgende leden overleden:

Carly Jansen Op 16.02.2016
Marietje Timmermans – Vermeer Op 29.04.2016
Jan Cooijmans Op 14.07.2016
Bert Vervoort Op 17.09.2016
Bert van Geffen 0p 26.09.2016
Jan van Ijzendoorn Op 09.10.2016

 Activiteiten/mededelingen.

In 2016 zijn de volgende lezingen/excursie gehouden.

 1. 18 januari: Thomas Vriens over: de beroemde Brabantse schilder Jheronimus Bosch.
 2. 23 februari: Jan Franken over: ‘Hekserij.’
 3. 11 april: Herman Janssen en Frans van Gils over: de ‘Dodendraad’.
 4. 23 mei: Chris Will over: ‘De nieuwe Hollandse Waterlinie’.
 5. 26 augustus: excursie naar Kasteel Hoensbroek, het Drielandenpunt in Vaals en de Voerstreek in België.
 6. 10 oktober: Dirk Paagman over: ‘De Bevrijders van Schijndel’.
 7. 19 december: Ger van den Oetelaar over: ‘landgoederen Velder en Heerenbeek’.

Er was veel belangstelling voor de lezingen en de excursie, ook van de kant van niet-leden. Het bestuur is daarmee zeer ingenomen.

Beleidsplan.

Een commissie bestaande uit Ton van Drunen, Jo van der Aa, Frans Vervoort en Ruud Hemelaar heeft het afgelopen jaar de ‘Handreiking om te komen tot een beleidsplan voor de Heemkundekring Schijndel’ afgerond en aan het bestuur aangeboden.

Brabants Heem.

Op 21 april en 24 november 2016 heeft de Raad van Aangesloten (Dat zijn de besturen van de aangesloten Kringen) vergaderd. In de vergadering van 24 november 2016 is het werkplan 2017 gepresenteerd waarin een nieuwe methode van werken staat.

Bij Brabants Heem zijn 124 Kringen aangesloten met samen circa 33.000 leden.

Op 4 en 5 augustus 2016 zijn de heemdagen gehouden. Die werden georganiseerd door de Heemkundekring Dye van Best. Ruim 80 heemkundigen hebben onder het motto: “Brabant op zijn BEST” 2 dagen de meest karakteristieke plaatsen in Best bezocht.

Kijk ook eens op de website van Brabants Heem waar u uitgebreide informatie vindt over Brabants Heem, de Koerier, de(werk) plannen en de (financiële) ondersteuning, het Boekenfonds e.a. ( www.brabantsheem.nl)

Distributie.

Voor het bezorgen van uitnodigingen en het Heemblad hebben we weer een beroep kunnen doen op een aantal leden. Hierbij willen we onze hartelijke dank daarvoor uitspreken. Dit jaar hebben wij hen ook weer een attentie gegeven.

Hartemèrt

Op 28 augustus 2016 is de 39e Hartemèrt gehouden met als thema: “Hartemèrt is de jeugd”. Onze heemkundekring gaf ook acte de présence met een stand.

Veel bezoekers kwamen bij onze stand en kochten een boek, en kinderklompje, een kaars of keken in de fotoboeken en deden mee aan de kennisquiz.

Heemblad.

De redactiecommissie bestaat uit Lex Kamp, Henk van den Brand en Yvonne van Abeelen – Vulders.

Het heemblad is twee keer verschenen. Leden die kopij willen leveren, nodigen wij van harte uit om dat te doen.

Nieuwsbrief.

Om de leden tussentijds te informeren over wat er binnen de heemkundekring is gebeurd, hebben we dit jaar 2 nieuwsbrieven uitgebracht. Veel leden hebben daarop zeer enthousiast gereageerd. We gaan er daarom mee door.

Nieuwe collecties.

Dit jaar hebben we ook weer nieuwe collecties ontvangen. Die moeten nog worden bekeken in hoeverre die voor onze heemkundekring van belang zijn.

Overleg met de heemkundekringen Veghel, Erp, Sint Oedenrode en het Stichting Roois Cultureel Erfgoed. (RCE)

Op 3 maart, 25 mei en 10 november 2016 hebben de besturen vergaderd. Er is een nota erfgoedbeleid voor Meierijstad opgesteld en aan de colleges van de fuserende gemeenten Schijndel, Veghel en Sint – Oedenrode aangeboden en ook aan de politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Meierijstad.

Op verzoek van de fuserende gemeenten is advies uitgebracht over een gemeentewapen en een gemeentevlag voor de nieuwe gemeente Meierijstad.

Er zijn plannen ingediend bij het projectbureau Meierijstad van de fuserende gemeenten voor het maken van een Canon en een film over Meierijstad. Voor beide plannen heeft het projectbureau een subsidie beschikbaar gesteld. Op 30 mei 2016 zijn de prijzen bekend gemaakt in restaurant : ” De Helden van Kien” in Sint – Oedenrode. ( € 1.000,00 voor de film en € 750,00 voor de Canon)

In de film zullen historische kenmerken van de huidige gemeenten worden getoond aan een breed publiek en aan het gemeentebestuur en politieke partijen. Hiermee kunnen de heemkundekringen zich ook profileren. De Schijndelse documentairemaker Henk Helsdingen heeft de opdracht om de film te maken.

De Canon geeft inzicht in de historie van Meierijstad. Namens onze Kring zitten Henk Beijers en Henk van den Brand in de werkgroep.

Project Rabobank Hart van De Meierij.

Er is een bijdrage van € 1.410,00 toegekend uit het fonds Coöperatief Dividend voor het aanschaffen van een vitrine voor het exposeren van de collectie van de Zusters van Liefde.

Verder heeft onze Kring € 653,00 gekregen in het kader van “” Hart voor elkaar”.

Rondom Elde.

In 2016 zijn weer twee bijeenkomsten gehouden. Op 22 maart bij de HKK Herlaar in Sint Michielsgestel en op 18 oktober bij de HKK Gemonde.

De volgende onderwerpen werden besproken:

 • nieuws van Brabants Heem;
 • formatie over Brabantcloud;
 • organiseren van de Brabantse Heemdagen;
 • samen met Brabants Heem ‘op weg naar vernieuwing’;
 • hoe kunnen heemkundekringen samenwerken;
 • hoe kunnen we archieven digitaliseren en toegankelijk maken voor gebruikers;
 • het organiseren van meer themabijeenkomsten;
 • de studiedag op 3 april 2016 van het Noord Brabants Archeologisch Genootschap in Oirschot+
 • de dag van de Volkscultuur op 15 oktober 2016.

Nieuwe website.

In september 2016 heeft de werkgroep communicatie met steun van Jan van Oort een nieuwe website gebouwd.

Op de website kan men het actueel nieuws en andere websites bekijken. De samenstelling van het bestuur en de werkgroepen kunt u er ook op vinden.

De nieuwe versie is gemakkelijker bij te houden en beter te bekijken op mobiele telefoons.

Ook wordt er nu een mogelijkheid geboden om de eerste resultaten van de “BrabantCloud” te zien.

Historische foto’s en albums en de verzameling boerderijen staan er op.

In een latere fase zullen ook de bidprentjes en de collectie van de zusters van liefde te zien zijn.

Breng eens een bezoek aan de nieuwe website: www.heemkundekringschijndel.nl .

Terugblik.

 1. Frans Abrahams heeft weer gastlessen gegeven op het Eldecollege in Schijndel over de Granaatweken.
 2. Frans Abrahams en Jan Aalders hebben heemkundige diapresentaties gegeven bij de Vrouwenvereniging D’n Drempel in cultureel centrum De Vink en in de Schakel in Wijbosch en in het Bekkershuis in Schijndel.
 3. Henk Beijers heeft weer een cursus “Oud Schrift lezen” gegeven.
 4. We hebben een uitnodiging gekregen van Stichting Roois Cultureel Erfgoed voor een symposium op 7 oktober 2016 over erfgoed met als titel: ” Erfgoed een kwestie van emotie en realiteit”. Tevens is er een schouw gehouden bij ‘Paal De Driesteen’ waar de grenzen van de gemeenten Sint – Oedenrode, Boxtel en Best bij elkaar komen. Een delegatie van het bestuur is daarbij aanwezig geweest.
 5. In het kader van de Nationale Archeologiedagen zijn van 14 oktober tot 10 november 2016 Archeologische vondsten uit de omgeving van Schijndel, onder meer afkomstig van Neanderthalers, tentoongesteld in ‘Spectrum.
 6. Op 6 november 2016 hebben we een goed bezochte ‘Open Dag’ gehouden op onze heemkamer.
 7. Op 12 november 2016 is de Willy Knippenbergprijs uitgereikt in het gemeentehuis van Baarle Hertog. Het thema was: “historische geografie als nieuwe erfgoedbron”. Dat leeft al jaren in heemkundige, historische en archeologische verenigingen in Noord- Brabant.

Talloze vrijwilligers hebben de gegevens uit de kadastrale registers bewerkt en ontsloten en gekoppeld aan gegevens over landschap, archeologie, bewoners, huizen, grondgebruik, enzovoort. De secretaris van ons bestuur was daarbij aanwezig.

 1. Het Brabants worstenbroodje staat officieel op de lijst `Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed`.
 2. We kregen een uitnodiging voor het afscheid op 3 juni 2016 van Adrie van Grinsven als hoofd van de “Economische en Administratieve Dienst” van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Adrie is onze penningmeester. Ons bestuur mocht aanwezig zijn bij dat prachtige afscheid.
 3. Met het BHIC is een gebruikersovereenkomst gesloten over de dia’s van Mies den Otter. Het BHIC zal de dia’s scannen en op DVD zetten en onze Kring krijgt dan een exemplaar van de DVD. Op deze manier worden de dia’s goed bewaard.
 4. We hebben een uitnodiging gekregen voor het Algemeen Kempisch Congres gehouden in Tilburg op 22 oktober 2016. Het thema was: “Feestcultuur in de Kempen”.
 5. We hebben een uitnodiging gekregen voor de ‘Dag van de Brabantse Volkscultuur op 15 oktober 2016 in Etten – Leur.
 6. We hebben een uitnodiging gekregen voor het uitreiken van de ‘Peeltrofee op 9 september 2016 in Gemert.
 7. Onze archeologische werkgroep heeft in overleg met de gemeente een waarneming uitgevoerd op het zogenoemde “Paaspopterrein”. De werkgroep heeft daar archeologische vondsten aangetroffen van voormalige steenovens.
 8. Ons heemkundelid Henk van den Brand heeft op verzoek van de gemeente Schijndel een onderzoek verricht naar de eigendomssituatie van een oorlogsgraf op de begraafplaats bij de kerk aan de Boschweg.
 9. We hebben een uitnodiging gekregen voor het officieel afscheid van Léon van Liebergen, oud-conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, op 18 september 2016.
 10. We waren bij de officiële opening van het “Speelmoment B85 Schijndel”, in de vorm van een Spitfirevliegtuig, op 17 september 2016 op de Vlagheide.
 11. We hebben uitnodigingen ontvangen van Museum Jan Heestershuis voor exposities op 24 januari, 18 juni, 11 september en 23 oktober 2016.
 12. We hebben een uitnodiging ontvangen van de gemeente Bernheze en Stichting Meierijse Museumboerderij voor de boekpresentatie “ZIEHIER” over “77 kasteelhoeven” op 17 december 2016.
 13. We waren bij de presentatie van het boek van heemkundeleden Walter van Rooij en Theo Jansen over de Schijndelse slagers en vleesbedrijven op 8 december 2016 in Grand Café De Hopbel.
 14. We hebben een uitnodiging ontvangen van de heemkundekring Boxtel voor de tentoonstelling in verband met het 75 jarig bestaan van de heemkundekring op 13 februari 2016.
 15. Op 22 november 2016 heeft een lid van het bestuur deelgenomen aan de studiedag ‘Collecties Online” van ErfgoedBrabant.
 16. Op 17 november 2016 is er een overleg geweest met de sectie geschiedenis van het Eldecollege om te komen tot meer samenwerking met de heemkundekring Schijndel.
 17. Op 10 november is deelgenomen aan een informatiebijeenkomst van ErfgoedBrabant over de nieuwe Erfgoedwet die op 1 juli 2016 in werking is getreden.
 18. Op 24 oktober 2016 is deelgenomen aan het TV-programma van Skyline Uden over de positie van de heemkundekring Schijndel in verband met de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint – Oedenrode.
 19. We waren bij het afscheid van het college van B&W van Schijndel op 22 december 2016.
 20. We waren bij het leggen van de een na laatste spoorplaat in het centrum van Schijndel op 23 december 2016.
 21. We hebben een uitnodiging gekregen voor het Symposium “Rondom Sint – Oedenrode. Macht en Religie in de Meierij” op 17 december 2016.
 22. We hebben deelgenomen aan de ‘Beursvloer” op 11 oktober 2016 in het Eldecollege.

Het principe van een Beursvloer is dat maatschappelijke organisaties met bedrijven in contact gebracht worden voor hulp. Om een idee te geven: men heeft een communicatieplan nodig, een nieuw logo, een website, iemand die uw administratie op orde brengt, een laptop voor uw vrijwilliger, tafels en stoelen om uw kantoor in te richten, Voor onze Kring is dat positief verlopen. Er zijn 3 matchovereenkomsten gesloten.

Werkgroepen.

Ook dit jaar zijn de werkgroepen weer zeer actief geweest. Een compliment is dan ook op zijn plaats.

Voor belangstellenden is er beslist de mogelijkheid een keuze te maken om iets interessants te doen op het gebied van bijvoorbeeld historisch onderzoek of foto- of filmgebied. Als u dat aanspreekt, kunt u contact opnemen met een van de werkgroepcoördinatoren. Op onze website staat hierover nadere informatie.

Het bestuur.