Secretariaat / Lid worden

Logo HSVoor vragen kunt u contact opnemen met :

Jan Aalders, secretaris Heemkundekring Schijndel
Kortenaerstraat 60
5481 HN Schijndel
Telefoon: 073-5474566
E-mail: ;  jwaalders@kpnmail.nl

Lid worden
U kunt lid worden van de Heemkundekring Schijndel. Het kost € 25,00 per persoon en € 42,50 voor twee personen per huishouden. Met uw bijdrage steunt u ons werk en krijgt u het Heemblad en de nieuwsbrief regelmatig toegestuurd. Ook de toegang tot de lezingen is gratis.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL75RABO 016.71.80.630 ten name van Heemkundekring Schijndel.

Informatie over het lidmaatschap
Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van januari t/m december. De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Bij aanvang van het verenigingsjaar stuurt de penningmeester aan alle leden een contributiefactuur. Indien men zich in de loop van het contributie-/verenigingsjaar aanmeldt, wordt het tarief evenredig vastgesteld. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het betreffende contributie-/verenigingsjaar te geschieden.De opzeggingsbrief dient aan het secretariaat van de Heemkundekring gestuurd te worden. Daarin dienen naam, adres en woonplaats te worden vermeld.

Aanmelden als lid kan met het onderstaand formulier:

Vul de velden in op onderstaand formulier en klik op verzenden. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

* Verplicht veld