Werkgroepen

Andere werkgroepen houden zich bezig met foto’s, films, bidprentjes en het onderzoek in archieven. Resultaten hiervan worden regelmatig gepubliceerd in heemblad “Rond die Cluse”, in aparte publicaties of worden tentoongesteld tijdens heemdagen.